Reumatikerdistriktet Kronoberg bjöd in till informationsmöte kring projektet ”Närmare kronobergaren - hälso- & sjukvårdens utvecklingsstrategi” Framtidens vård i Region Kronoberg.

Magnus Frithiof berättade om tankarna för att rätt kunna ställa om till ”Nära Vård”.

Han tog upp:

  • Förändrade behov
  • Jämlik hälsa
  • Färre ska försörja fler
  • Digitalisering förändrade beteenden

Hur skall detta gå till?

Det finns ett omställningsprogram och handlingsplan för 2024, med en beskrivning av målen i framtiden.  Läs mer via länken: Region Kronoberg - Nära vård

Hur skall vi lösa att den äldre befolkningen med behov av vård ökar med 40 % medan de som ska kunna arbeta med vården ökar med enbart 1 %.

Mycket troligt att all vård kommer att blir mer digital och mobil och utförs i hemmen.

Egenvård, en vårdkontakt och hälsocoacher kan bli de närsjukvårdsteam som tillhör den nya modellen ”individfokus”. Samordning och rätt strategier är ledord för att lyckas möta behoven i regionen. Föreläsaren och föreläsningen var mycket bra. De närvarande var mycket nöjda men också frågande ”Hur ska vår framtid bli?”