Moderator var Charlotta Svanberg. Det var ca 60 personer som lyssnade och ställde frågor.

Alla presenterade sig och från regionen berättade om vad de ville genomföra i framtiden.

Enhälligt talades det om hur svårt det är med bemanningen dvs att få tag i och anställa läkare och sköterskor.

Primärvården arbetar med att ge en fast vårdkontakt till alla.

Den viktiga Rehabfrågan lyftes och vi påpekade att träningslokaler och varmvattenbassänger i regionens lokaler är ett måste för vår rehabilitering. Även träningsprogram individuellt utformade av fysioterapeut. Artrosskolor har startat upp efter pandemin i mindre skala.

Nytt är digitala Artrosskolor och att klimatvård finns att få stöd av.

Även i framtiden ska vi kunna ringa vårdcentralen och det är inte aktuellt att 1177 ska ta över anmälan till vård.

Många frågor ställdes av medlemmar som upplevt olika brister i sin vård. Regionens politiker gjorde sitt bästa för att ge svar på frågor.  Vi tackar dem för en bra dialog.